Cần Sang Nhà Hàng Việt Nam Rất Đông Khách Ngay Trung Tâm

Area: Charleston, South Carolina / Phone:(716) 348-4381 / Zipcode: 29406

CẦN SANG NHÀ HÀNG

Nhà hàng Việt Nam rất đông khách, ngay trung tâm vùng quân đội airforce base & Boeing và các hãng xưởng khác. Mở cửa từ thứ Hai tới thứ Bảy, lunch 11:00am - 2:30pm và dinner 5:00pm-8:30pm, đóng cửa Chủ Nhât, rent rất thấp. Facebook & Google 4.7 sao. Thiếu người trông coi cần sang gấp. Giá sang 130K Liên lạc Tom 716-348-4381.

Tin liên quan

Cần Sang Nhà Hàng Việt Nam Rất Đông Khách Ngay Trung TâmCần Sang Nhà Hàng Việt Nam Rất Đông Khách Ngay Trung TâmNhà hàng Việt Nam rất đông khách, ngay trung tâm vùng quân đội airforce base & Boeing và các hãng xưởng khác, rent rất thấp. Facebook & Google 4.7 sao trên Bình chọn