Cần Sang Tiệm Nail Đang Build Ở Euless TX

Area: Early, Texas / Phone:(817) 724-5064 / Zipcode: 76039
Sang tiệm nails. Cần sang 1 tiệm nails đang build ở thành phố Euless, TX, tiệm khu Mỹ trắng thuận lợi để phát triển, good location, sẽ nhanh lấy lại vốn. Có 18 ghế, 8 bàn, rộng 2300 sqft, rộng rãi thoáng mát. Anh chị nào quan tâm, thật lòng muốn làm ăn lâu dài xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 469-855-4745 hoặc 817-724-5064. Thank you!

Euless, Texas 76039

Tin liên quan