Cần Sang Tiệm Nail Gấp in Athens, GA

Area: Athens, Georgia / Phone:(770) 595-6111 / Zipcode: 30605
Cần bán tiệm nail Gấp ! hiện tại tiệm có 6 bàn 6 ghế nhưng diện tích tiệm có thể add thêm tới 10 ghế hoặc hơn,income ổn đinh,gần nhiều trường học trong đó có trường đại học UGA .Ví lý đó đổi nghề nên bán Gấp. Ai thật lòng xin gọi 7705956111 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan