Cần Sang Tiệm Nail Gấp in Marietta Georgia

Area: Marietta, Georgia / Phone:(770) 837-1649 /
Cần Sang Tiệm Nail Gấp in Marietta Georgia
Cần bán tiệm nail khu M.ỹ tr.ắng, nhà giàu, good location. Tiệm hướng 75 North Marietta.  
Tiệm lớn rộng 20 ghế, 8 bàn, rộng khoảng 2000sqft. Ơn trên ban tiền rent rất rẻ, rent $2500/ tháng. Good Income.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc cell phone 770-837-1649 hoặc phone tiệm 678-742-7575. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
*** Tiệm cũng đang cần nhiều thợ nail. 
 
Cần Sang Tiệm Nail in Marietta Georgia
Cần Sang Tiệm Nail in Marietta Georgia
 
Cần Sang Tiệm Nail in Marietta Georgia

Tin liên quan