Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC

Area: Jacksonville, North Carolina / Phone:(910) 539-6789 / Zipcode: 28546

Sang Tiệm Nails Vùng Jacksonville NC


 
 
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC, trong khu Target shopping center, có Bedbath and Beyond, Ross, 5below and Kohls, cách biển 30 phút. Tiệm rộng 1250 sqft, có 8 bàn, 8 ghế spa, 1 phòng (waxing, eyelash), 1 máy ATM. Good income, có thể cho xem sổ sách hoặc làm thử nếu cần. Giá bán $180k. Thật lòng muốn lập nghiệp ở Jacksonville- NC xin liên lạc: 910-539-6789 (Kelvin) hoặc (910) 347-7131 (tiệm). Thank you!
 
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
 
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Foxy Nail ll
1335 Western Blvd Ste G
Jacksonville, NC 28546

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NCCần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NCCần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC, trong khu Target shopping center, có Bedbath and Beyond, Ross, 5below and Kohls, cách biển 30 phút. Tiệm rộng 1250 sqft, có 8 bàn, 8 ghế spa, 1 phòng (waxing, eyelash), 1 máy ATM. trên Bình chọn