Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC

Area: Jacksonville, North Carolina / Phone:(910) 539-6789 / Zipcode: 28546

Sang Tiệm Nails Vùng Jacksonville NC


 
 
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC, trong khu Target shopping center, có Bedbath and Beyond, Ross, 5below and Kohls, cách biển 30 phút. Tiệm rộng 1250 sqft, có 8 bàn, 8 ghế spa, 1 phòng (waxing, eyelash), 1 máy ATM. Good income, có thể cho xem sổ sách hoặc làm thử nếu cần. Giá bán $180k. Thật lòng muốn lập nghiệp ở Jacksonville- NC xin liên lạc: 910-539-6789 (Kelvin) hoặc (910) 347-7131 (tiệm). Thank you!
 
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
 
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Cần Sang Tiệm Nail Good Income Khu Đông Đúc Vùng Jacksonville NC
Cần bán tiệm nail vùng Jacksonville-NC
Foxy Nail ll
1335 Western Blvd Ste G
Jacksonville, NC 28546

Tin liên quan