Cần Sang Tiệm Nail In Houston, Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(337) 302-3963 / Zipcode: 77095
Tiệm Pre’Cieux Nails In 16218 Fm 529 Rd Houston, TX 77095 cần sang vì lý do gia đình. Xung quanh tiệm là shopping đông đúc. Tiệm có 5 bàn, 5 ghế, tiền rent $ 1780 / tháng include cam. Giá bán $ 42.500. Thật lòng xin liên lạc 337-302-3963 (C). Text lại nếu không nghe máy.
Pre’Cieux Nails I 16218 Fm 529 Rd Houston, TX 77095

Tin liên quan

Cần Sang Tiệm Nail In Houston, TexasCần Sang Tiệm Nail In Houston, TexasTiệm Pre’Cieux Nails In 16218 Fm 529 Rd Houston, TX 77095 cần sang vì lý do gia đình. Xung quanh tiệm là shopping đông đúc. Tiệm có 5 bàn, 5 ghế, tiền rent $ 1780 / tháng include cam. trên Bình chọn