Cần Sang Tiệm Nail In Houston, Texas

Area: Houston, Texas / Phone:(337) 302-3963 / Zipcode: 77095
Tiệm Pre’Cieux Nails In 16218 Fm 529 Rd Houston, TX 77095 cần sang vì lý do gia đình. Xung quanh tiệm là shopping đông đúc. Tiệm có 5 bàn, 5 ghế, tiền rent $ 1780 / tháng include cam. Giá bán $ 42.500. Thật lòng xin liên lạc 337-302-3963 (C). Text lại nếu không nghe máy.
Pre’Cieux Nails I 16218 Fm 529 Rd Houston, TX 77095

Tin liên quan