Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey

Area: sayreville, New Jersey / Phone:(908) 489-0168 /
Cần bán tiệm nail tiểu bang New Jersey, khu mỹ trắng trong shopping center. Tiệm có 7 bàn, 5 bồn, rộng 1500 sqft. Income ổn định, good location. Đảm bảo nhanh lấy lại vốn. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 908-489-0168
 
Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey
 
Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey
 
Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey
 
Cần Sang Tiệm Nail Income Ổn Định Good Location Tiểu Bang New Jersey

Tin liên quan