Cần Sang Tiệm Nail Khu Đông Đúc Thu Nhập Đảm Bảo Cao in FL

Area: Miami, Florida / Phone:(214) 723-1362 / Zipcode: 33168
Nail salon for sale on street 7th Ave, North Miami. The salon has 05 Nail'stable and 04 pedicure spa chaiss. A lot customer. Rent $1500/month. Income $7-$8k/week. sale 120k. Moving out states​. Good opportunity for any one to own a business.
Inquire more details. please call​ 214-723-1362 ( Rem).

Cần sang tiệm nail MAGIC NAILS nằm trên đường 7th Ave , North Miami. Tiệm rộng 1100sqft, có 5 bàn, 4 ghế. Tiệm đông khách quanh năm, rent rẻ (1500/month). Income 7-8k/week . Giá bán 120k( có thể thương lượng nếu thật lòng muốn mua). Bán tiệm vì gia đình sắp move đi nơi khác. Nếu anh/chị nào thật lòng có nhu cầu xin kiện lạc số điện thoại : 214-723-1362 ( Rem).         

Tin liên quan