Cần Sang Nhà Hàng Ở Tiểu Bang Georgia

Area: Georgia / Phone:(805) 623-2460 / Zipcode: 77856
Vì lý do moving nên cần sang nhà hàng , boba tea gấp. Tiệm rộng 1100sqft ở thành phố nhỏ của tiểu bang GA, không cạnh tranh. Tiền rent $600/thang. Partner ok. Giá cả thương lượng. Thật lòng quan tâm xin gọi hoặc nhắn tin cho Thùy (805) 623-2460 sau 8pm.
Thank You!

Tin liên quan