Cần Sang Tiệm Nail Đã Hoạt Động 15 Năm Khu Mỹ Trắng Good Income

Area: Ozark, Arkansas / Phone:(479) 420-1512 / Zipcode: 72712
Cần Sang Tiệm Nails Đã Hoạt Động 15 Năm Khu Mỹ Trắng In Ozark, Arkansas
 
Tiệm T S Nails In 1700 West Commercial Street Ozark, AR đã hoạt động 15 năm, vì không có người trông coi và cần chăm mẹ già ở xa nên cần sang. Tiệm rộng 1200 sqft, có 4 Spa chairs, 1 Spa kid, 5 tables, có thể add thêm ghế nếu muốn. Tiệm khách sang, good Income, tiệm khu mỹ trắng. Giá bán $45.000, có thể thương lượng.
Ai thật lòng mua xin liên lạc: 479-420-1512 ( C)
Thank You
Cần Sang Tiệm Nails Đã Hoạt Động 15 Năm Khu Mỹ Trắng In Ozark, Arkansas
 
Cần Sang Tiệm Nails Đã Hoạt Động 15 Năm Khu Mỹ Trắng In Ozark, Arkansas
Cần Sang Tiệm Nails Đã Hoạt Động 15 Năm Khu Mỹ Trắng In Ozark, Arkansas
T S Nails In 1700 West Commercial Street Ozark, AR

Tin liên quan