Cần Sang Tiệm Nails Good Location Đảm Bảo Nhanh Hồi Vốn  In Burleson TX  

Area: Burleson, Texas / Phone:(469) 328-4588 /
cần sang tiệm nails khu Mỹ Trắng lịch sự, Tips cao. Tiệm rộng 1250 sf, rent $2,150. Tiệm có 8 ghế, 5 bàn, 1 phòng waxing, 1 phòng supply.  Gía sang 23k , đảm bảo nhanh hồi vốn .Xin vui lòng gọi Jason cell (469) 328-4588
 
 
Tropical Nails & Spa
333 Sw Wilshire Blvd
Burleson, TX 76028
 

Tin liên quan