Cần Sang Tiệml InCome Ổn Đinh In Newburgh, NY

Area: Newburgh,New York / Phone:(845) 282-3474 / Zipcode: 1225
Cần Sang Tiệm Nails Good Location In Newburgh, NY
 
Cần sang tiệm Nail gấp ! Tiệm rộng 1300 sqff ( có 8 bàn , 4 spa pedicure , waxing room ) in good location, Income  ổn định. Rent rẻ. Khách Mỹ đen, khách dễ thương. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc  Cell : 845-282-3474 bus: 845-561-6868
 
 
Cần Sang Tiệml InCome Ổn  Đinh In Newburgh, NY
Exoticnails & Spa
 
Cần Sang Tiệml InCome Ổn  Đinh In Newburgh, NY
Exoticnails & Spa
 
Cần Sang Tiệml InCome Ổn  Đinh In Newburgh, NY
Exoticnails & Spa
Cần Sang Tiệml InCome Ổn  Đinh In Newburgh, NY
Exoticnails & Spa
Exoticnails & Spa
350 Broadway
Newburgh, NY - 12550

Tin liên quan