Cần Thợ Bao Lương $ 800/ Tuần Có Bằng NC

Area: Shelby, North Carolina / Phone:(828) 289-0114 / Zipcode: 28150

Cần Thợ Có Bằng NC


 
Cần thợ nails biết làm bột càng tốt và tay chân nước. Thợ có bằng NC. Bao lương $ 800/ tuần hơn ăn chia 6/4. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc 828-289-0114

Tin liên quan