Cần Thợ Biết Làm Bột Và Chân Tay Nước Làm Vùng Plantation, FL

Area: Plantation, Florida / Phone:954-474-7157 / Zipcode: 33322
Tiệm vùng Plantation, Florida. Cần thợ biết làm bột và chân tay nước. Ưu tiên cho thợ Nữ. Ăn chia hoặc bao lương. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ và sạch sẽ. Mọi chi tiết xin liên lạc: 954-474-7157

Tin liên quan