Cần Thợ Bột Chân Tay Nước In Largo FL

Area: Largo, Florida / Phone:(727) 200-9999 / Zipcode: 33774
Cần thợ nails biết làm bột hoặc chân tay nước. Khu Mỹ trắng gần biển, tip rất cao. Lương $700-$1000/week. Bao lương hoặc ăn chia. Xin liên lạc Phương Cell (727)200-9999. (727)595-0620 (Largo, FL). 
Hiring nail technician. High income/tips. Please contact Phương (Cell) (727)200-9999. (727)595-0620 (Largo, FL)

Tin liên quan