Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Income Cao In PA

Area: Greensburg, Pennsylvania / Phone: /
Cần thợ nails làm bột, tay chân nước....biết làm đủ thứ, ưu tiên thợ nữ độc thân ở xa. Tiệm rất đông khách, khách dễ chịu, tip hậu. 100% khách mỹ trắng, gần trường học, ngân hàng, shooping center.....Nhận thợ xuyên bang, có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, chủ không giành khách với thợ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 412-801-1801
 
 
Cần Thợ Nails Gấp. Nhận Thợ Xuyên Bang In PA
 
 
Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Income Cao In PA
Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Income Cao In PA
Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Income Cao In PA
Cần Thợ Bột & Chân Tay Nước Income Cao In PA
Fancy Nails | Phone: (412) 801-1801
424 E Pittsburgh St, Greensburg, PA 15601

Tin liên quan