Cần Thợ Bột Chân Tay Nước Lương Cao Tip Hậu In Georgia

Area: Valdosta, Georgia / Phone:(678) 575-5416 / Zipcode: 31602
Cần thợ nails nam hay nữ để làm chân tay nươc và cần thợ bột. Thợ tay chân nước lương 3,500 đến 4,500 một tháng. Thợ bột chuyên nghiệp làm được 4,500 đến 6,000 một tháng. Tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc David hay là Missy. Cell của David 678-575-5416 Cell của Missy 678-575-3455 Số phone của tiệm 229-262-4133.

Tin liên quan