Cần Thợ Bột, Ctn & Gel 35243

Area: Birmingham,Alabama / Phone:(714) 463-0866 / Zipcode: 35243
Nailtique Tiệm Nail vùng Birmingham, AL CẦN THỢ NAILS Gấp. Tiệm đang Cần gấp thợ có Licence Alabama biết làm bột hoặc chân tay nước có kinh nghiệm Gel. Tiệm ở Mountain Brook & Vestavia gần Summit Mall khu mỹ trắng, giá cao, tip hậu, bảo đảm lương từ ($4,000 up to $5,000/ a Month), nếu giỏi mọi thứ sẻ bao lương nếu cần. . Mọi chi tiết Quý Anh Chị vui lòng liên lạc: Tiệm: (205) 977-7374 Cell: (714) 463-0866 or leave Voicemail.

Tin liên quan