Cần Thợ Bột, Gel And Ctn 92504

Area: Riverside, California / Phone:(714) 468-7338 / Zipcode: 92504
L3 Nail & Salon Tiệm Nail vùng Riverside, CA CAN THO NAILS ... Gấp. Tiệm nail vùng Riverside khu sang, nhiều khách walking, tips rất good. Đang Cần thợ có kinh nghiệm bột, Gel, Chân Tay Nước. Làm luôn Chủ Nhật. Bao lương 120 ngày. 

Tin liên quan