Cần Thợ Chân Tay Nước Dipping Gel Và Bột LươnG Cao Tiệm Mới In North Potomac Maryland

Area: Rockville, Maryland / Phone:(301) 602-1943 /
Tiệm nail vùng Rockville, North Potomac tiểu bang Maryland. Cần gấp thợ nails biết làm tay chân nước, gel, dipping và bột nếu có thể. Tiệm mới đẹp, rất đông khách, lương cao, tip nhiều. Không khí làm việc như gia đình. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 301-279-7177 or 301-602-1943

Tin liên quan