Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Texas Bao Lương $1000-$1300/Mo

Area: Belton, Texas / Phone:(832) 279-6839 /
Cần Thợ Nails In Texas ! Tiệm Khu mỹ trắng, tip cao cần thợ có kinh nghiệm bột pink & white, dipping power... Bao lương $1000 - $1300/ tuần tùy khả năng. Có chỗ cho thợ ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc Mr Andy:  254-939-3161 (w) or 832-279-6839( c)
 

Tin liên quan

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Texas Bao Lương $1000-$1300/MoCần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Texas Bao Lương $1000-$1300/MoCần thợ nail có kinh nghiệm bột pink & white, dipping power. Khu mỹ trắng, tip cao. Bao lương $1000 - $1300/ tuần tùy khả năng. Có chỗ cho thợ ở xa. trên Bình chọn