Cần Thợ Giỏi Bột Pink And White Bao Lương $800/Tuần

Area: Roanoke, Virginia / Phone:(540) 204-3762 / Zipcode: 2401
Cần thợ giỏi bột pink and white, nam và nữ. Bao lương $800/tuần trên chia 6/4. Làm khu Mỹ trắng, high tip và cần 01 thợ chân tay nước biết wax càng tốt, làm việc rất thoải mái, có phòng riêng cho thợ ở xa. Xin vui lòng liên lạc: Nhan (540)204-3762.

Tin liên quan