Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Everything Khu Đông Khách Tip Hậu Vùng North Charleston

Area: North Charleston, South Carolina / Phone:(770) 670-8662 / Zipcode: 29418

Cần Thợ Nails Vùng North Charleston


 
 
Cần thợ nails, tiệm cần thợ biết làm chân tay nước và everything. Bao lương $900/tuần trên ăn chia, tiệm ở khu đông khách giá nail cao, tip hậu, có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng, chủ dễ thương. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 770-670-8662. Thank you!
 
Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Everything Khu Đông Khách Tip Hậu Vùng North Charleston
tiệm cần thợ biết làm chân tay nước và everything
Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Everything Khu Đông Khách Tip Hậu Vùng North Charleston
tiệm cần thợ biết làm chân tay nước và everything
Cần Thợ Làm Chân Tay Nước Và Everything Khu Đông Khách Tip Hậu Vùng North Charleston
tiệm cần thợ biết làm chân tay nước và everything
 
 
Nail Trends​
5341 Dorchester Rd Unit 5
N Charleston, SC 29418

Tin liên quan