Cần Thợ Làm Fulltime Móng Bột, Gel, Waxing & Ctn 20722

Area: Brentwood, Maryland / Phone:(240) 601-4980 / Zipcode: 20722
Nails Salon Tiệm Nail vùng Brentwood, MD CAN THO NAILS Gấp. Tiệm nails đang Cần gấp thợ Nails Nữ có MD license, làm việc full time, có kinh nghiệm làm móng bột, gel, Waxing, và chân TAY nước, lương từ $3,200-$5,000/tháng +tip cao. Cách Langley Park và Silver Spring khoảng 15 đến 20 phút.

Tin liên quan