Cần Thợ Massag, Thợ Nails Gấp In La Plata, Maryland

Area: La Plata, Maryland / Phone:(301) 256-7569 / Zipcode: 20646
Tiệm  Nails & Day spa sang trọng khách Mỹ Trắng 100% Giá Cao ,Tip $450-550 một Tuần . Cần thợ massag và facial biết xâm thì tốt .  Cần thợ nails làm đủ thứ, hoặc chân tay nước. Bao lương theo khả năng $1,200-$1,500. Mọi chi tiết xin gọi về : 301-256-7569 Cell hoặc 301-256-7568 Cell hoặc 301-934-4444 W.

Tin liên quan