Cần Thợ Nail Gấp In Tyler Texas

Area: Tyler, Texas / Phone:(903) 747-8553 /

Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm

Cần nhiều thợ nail biết làm bột Pink & White, bột Dipping và chân tay nước, giỏi (kinh nghiệm). Vợ chồng càng tốt. Tiệm sang, giá cao, tip nhiều.
Lương cho thợ bột $2200 - $3000/ 12 ngày ( chưa tính tiền tip ). Lương cho thợ chân tay nước $1700 - $2600/ 12 ngày ( chưa tính tiền tip ).
Tiệm sẽ bao lương quanh năm. Thợ bột nữ $2100/ 12 ngày. Thợ bột nam $2000/ 12 ngày. Thợ chân tay nước $1700/ 12 ngày. ĐẶT BIỆT SẼ TĂNG LƯƠNG BAO CHO THỢ GIỎI. (Trên ăn chia ). Có nhà cho thợ ở xa.
Chổ làm vui vẻ, thoải mái...

Tiệm rất đông khách, khu mỹ trắng. Gọi đi làm liền. Tiệm cách Dallas 1h45 phút, cách Houston 3h30 phút. Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần.
Liên lạc: 903-747-8553, Leon: 903-426-3404. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.

 
Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm
Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm
 
Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm
 
Cần Gấp Rất Nhiều Thợ Bột Và Chân Tay Nước!!! Bao Lương Quanh Năm

Tin liên quan