Cần Thợ Nail Giỏi Bột P&W, Shellac, Ctn 35756

Area: Madison,Alabama / Phone:256-232-9991 / Zipcode: 35756
Madison Nails & Spa Ii Tiệm Nail khu Mỹ trắng ngay tai Publix shopping center, vùng Madison, AL CẦN THỢ NAILS Nam/Nữ giỏi biết làm Bột P&W, shellac và Tay chân nước. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm hơn 95% Khu mỹ trắng, típ cao. Tiệm busy gel Mani/pedi. Income cao và bonus cho thợ có Tay nghề giỏi và làm lâu dài. Thật lòng xin gọi hoặc text: 256-617-4536 Business : 256-232-9991

Tin liên quan