Cần Thợ Nail In North Aurora IL

Area: , Illinois / Phone:(630) 306-3545 / Zipcode: 60542
Cần Thợ Nail In North Aurora IL. Tiệm đang đông khách cần thợ nail biết làm everything, chủ yếu là bột. Chủ sẽ bao lương tuỳ theo khả năng thợ. Bảo đảm income cao. Tiệm làm bột nhiều, Dip nhiều. Giá Nail OK, tip hậu. Lượng khách ổn định cả năng. Tiệm rộng đẹp, thoáng. Môi trường làm việc vui vẻ, năng động. Chủ và thợ hoà đồng, thân thiện. Gọi điện vô làm liền.
 Để biết thêm thông tin vui lòng liên lạc : 630-306-3545(C). Để lại tin nhắn nếu không nghe phone . 
Thank you for watching!

Tin liên quan