Cần Thợ Nail In Pompano Beach Florida

Area: Pompano Beach, Florida / Phone:(954) 681-8151 /
Cần Thợ Nail In Pompano Beach Florida. Cần thợ biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt, thợ nam/ nữ đều được.
Lương từ $1000-1500 / tuần ( tùy theo khả năng của thợ).
Tiệm ở khu Mỹ trắng (95% là Mỹ trắng), ở vùng biển có nhiều khách du lịch. Tiền tip cao, khách làm bột nhúng nhiều (85%). Tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần, có ngày nghỉ cho thợ. Mở cửa từ 9:00 am - 8:00 pm, chủ nhật từ 10:00 am – 5:00 pm. Nơi làm việc của tiệm thoải mái vui vẻ như gia đình. Anh chị thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 954-681-8151 hoặc phone tiệm 754-307-1948.

Need nail technicians in Pompano Beach, FL. Technicians know how to do water or everything.
Salary from $ 1000-1500 / week (depending on the ability of).
Salon region sea, many the tourists. High tip, high dip dipping guests (85%). The salon is open 7 days/week, with holidays for technicians. Open from 9:00 am - 8:00 pm, Sunday from 10:00 am - 5:00 pm. The shop's workplace is as comfortable as a  family. Please contact us for more details: 954-681-8151 or phone shop 754-307-1948. Thank you for watching!

Oasis Nails by Rose | 2661 E Atlantic Blvd Pompano Beach, FL 33062

Tin liên quan