Cần Thợ Nail Làm Đủ Thứ Thu Nhập Ổn Định In Hanover, PA

Area: Hanover, Pennsylvania / Phone:(253) 223-1701 /
 Tiệm Q Nails In Hanover, PA 17331 cần thợ biết làm đủ thứ. Bảo đảm lương cho thợ, tiệm khu Mỹ trắng, có chỗ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, không tranh dành khách. Anh chị em có nhu cầu xin liên lạc: 253-223-1701 ( Cell). Text messages nếu không nghe máy.

Q Nails I Hanover, PA 17331 

Tin liên quan