Cần Thợ Nail Ở Alanta Georgia

Area: Atlanta, Georgia / Phone:(404) 249-6245 / Zipcode: 30306

Cần Thợ Nails Gấp In Alanta, GA

Tiệm nails ở Atlanta, GA đang cần gấp thợ bột, tay chân nước or everything càng tốt... Income cao, lương ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm đông khách, khu đông dân cư đa phần M-ỹ tr-ắng khách sang, típ hậu. Không khi làm việc vui vẻ thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc: (404) 249-6245 (tiệm) hoặc (404) 790-9018 cell ( xin để lại tin nhắn nếu không kịp nghe phone )

Thank You!

Tin liên quan