Cần Thợ Nail Ở Greensburg PA Bao Lương Or Ăn Chia

Area: Greensburg, Pennsylvania / Phone:(724) 989-1926 / Zipcode: 15601
Cần Thợ Nail Ở Greensburg PA Bao Lương Or Ăn Chia. Cần thợ biết làm tay chân nước, làm đủ thứ càng tốt. Vợ chồng càng tốt.  Có chỗ ở cho thợ. Có xe đưa về nếu thợ cần. Bao lương $ 1,200 -$ 1,500 / tuần hoặc ăn chia tùy theo tay nghề
Tiệm khu m..ỹ tr...ắ..ng, giá nail cao, tip cao. Khách hiền, dễ chịu, lịch sự.
Gọi đi làm liền. Chỗ làm vui vẻ, chủ hòa đồng, thân thiện.
Vui lòng liên lạc: (724) 989-1926 (C) or (724) 850-9100 (W) để biêt thêm thông tin
Nếu không nghe máy kịp, xin để lại lời nhắn/ text messages. 
Thank you!
 
 
 
 Ultral Nail  I  6207 Route 30 Suite 2010, Greensburg, PA 15601

Tin liên quan