Cần thợ Nail ở khu Ballantyne

Area: Charlotte, North Carolina / Phone:(704) 502-3658 / Zipcode: 28277
Cần thợ Nail nữ biết làm bột. Tiệm ở khu mỹ trắng (Khu Ballantyne, Charlotte NC) khách đông, típ hậu. Xin liên lạc (704) 502-3658.

Tin liên quan