Cần Thợ Nail Ở Pekin Illinois

Area: , Illinois / Phone:(773) 377-6666 /
Cần Thợ Nail Gấp!!! Income Ổn Định
Cần thợ bột và thợ tay chân nước, dipping... làm ở ngoại ô cách Chicago 3h, giá nail cao, khu Mỹ Trắng 100%, có chợ Việt Nam đang rất cần thợ vợ chồng càng tốt, thợ xuyên bang cần thợ làm lâu dài, có tâm gọi đi làm liền. Tip nhiều ( $200 -  $300/ week). Tiệm em nằm ở thành phố Pekin khách rất dễ thương. Có phòng cho thợ xuyên bang. Pedicure: $30 - $60, Nail: $30 - $70. 
Xin liên lạc 773-377-6666 or 773-377-6789. Xin cảm ơn.
Nail Spa | 527 S Parkway Dr Pekin, IL 61554

Tin liên quan