Cần Thợ Nails ( Trả Tiền Lương Mỗi Tuần Cash Only)

Area: Pine Bluff, Arkansas / Phone:(870) 718-8107 / Zipcode: 71603
Cần thợ nails nam/nữ biết bột,wax, eyeslashs, trả tiền lương mỗi tuần cash only, bao lương. Có chỗ ở riêng cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 870-718-8107 (ANDY) hoặc 469-307-3139 (NINA)

Tin liên quan