Cần Thợ Nails!!!(Trả Cash Only) trả tiền lương mỗi tuần

Area: Pine Bluff, Arkansas / Phone:870-718-8107 / Zipcode: 71603
Cần thợ nails nam/nữ biết bột,wax, eyeslashs, trả tiền lương mỗi tuần cash only, bao lương. Có chỗ ở riêng cho thợ ở xa.

Tin liên quan