Cần Thợ Nails Bao Lương $900 In Laurinburg, NC

Area: Laurinburg, North Carolina / Phone:(504) 344-1554 / Zipcode: 28352

Tiệm nail Jack & Jenny Nails Cần Gấp Thợ Nail 


 
Tiệm nail Jack & Jenny Nails  vùng Laurinburg. Tiệm đang rất đông khách, cần thợ nails gấp. Bao lương $ 900 trên ăn chia. Tiệm khách trắng nhiều.  Giá pedi $55. Có chỗ ăn ở cho thợ ở xa đến. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc Nghi Cell: 504-344-1554 
 
Cần Thợ Nails Bao Lương $ 900 In Laurinburg, NC
Jack & Jenny Nails
 
Cần Thợ Nails Bao Lương $ 900 In Laurinburg, NC
Jack & Jenny Nails
Cần Thợ Nails Bao Lương $ 900 In Laurinburg, NC
Jack & Jenny Nails
Cần Thợ Nails Bao Lương $ 900 In Laurinburg, NC
Jack & Jenny Nails
Jack & Jenny Nails
1783 S. Main St.
Laurinburg, NC - 28352

Tin liên quan