Cần Thợ Nails Bao Lương Trên $1000 - $1100/ Tuần In Lady Lake Florida

Area: , Florida / Phone:(352) 391-2628 / Zipcode: 32162
Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm biết làm everything, chân tay nước, shellac gel. Bảo đảm income cao, thợ làm everything $1100 trở lên/ tuần, thợ làm chân tay nước và gel $1000 trở lên/ tuần. Cần thợ yêu nghề làm việc lâu dài và có trách nhiệm trong công việc. Bạn có quyền lợi lâu dài ghi nhận khen thưởng có bonus cho thợ.
Tiệm nằm ở Lady Lake, Florida, khu trắng, khách đông và sang, tip cao. Tiệm có chỗ ở cho thợ ở xa, mở cửa 7 ngày/ tuần thợ cũng có thể làm 6 ngày off 1 ngày nếu muốn. Nơi làm việc vui vẻ, hòa đồng như gia đình, chia tua đều không giành giật. Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 352-391-2628 (cell) hoặc 352-259-5936 (w

Tin liên quan