Cần Thợ Nails Biết Bột Và Chân Tay Nước Làm Alabama

Area: ,Alabama / Phone: / Zipcode: 35501

Tiệm Nails in Alabama Cần thợ nails bột và chân tay nước, biết làm everything càng tốt. Làm ở vùng Mỹ trắng nằm trong khu shopping cente. Tip cao, Bảo đảm income $5000- $6000/ tháng. Có nhà riêng và wifi cho thợ ở xa, nhà cách tiệm 5 phút. Có chương trình tặng quà cho thợ làm mùa hè. Mọi chi tiết xin liên lạc: 205-295-8960 

Thank you!

 

Cần Thợ Nails Bảo Đảm Income $5000- $6000/ Tháng In Jasper AL
Cần Thợ Nails Bảo Đảm Income $5000- $6000/ Tháng In Alabama
 
 
 
 

 

Tin liên quan