Cần Thợ Nails Biết Làm Bột Chân Tay Nước Bao lương từ $800-1000/ tuần Tip Cao In Surprise AZ

Area: Surprise, Arizona / Phone:(541) 288-3448 / Zipcode: 85374

Cần Thợ Nails làm Bột Và Chân Tay Nước Ở Surprise AZ


 
 
Tiệm vùng Surprise cần thợ nails biết làm bột và chân tay nước, trong khu chợ Frys Shopping Center, khách Mỹ trắng lịch sự, tip cao. Bao lương từ $800-1000/ tuần nếu hơn ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Nếu thật lòng xin liên lạc: 541-288-3448 hoặc 541-304-9036. Thank you!
 
Cần Thợ Biết Làm Bột Và Chân Tay Nước Trong Khu Lịch Sự Tip Cao In Surprise AZ
Tiệm vùng Surprise AZ cần thợ nails
 
New Management Sol Nails & Spa (2007 Nails Spa)
15508 W Bell Rd Ste 101
Surprise, AZ 85374
 
 

Tin liên quan