Cần Thợ Nails Biết Làm Bột Ctn Có Bàng Sc

Area: Myrtle Beach, South Carolina / Phone:(702) 292-8585 / Zipcode:  29577
CẦN THỢ NAILS Gấp. Tiệm khách 100% mỹ trắng, Tip rất cao, Income cao $1,000 trở lên. Cần thợ chân tay nước hay bột có bằng SC. Chỗ làm vui vẻ thoải mái, không tranh giành and professional working atmosphere!, có chổ ở cho thợ ở xa. Tiền rent rẻ, 2 years old, 6 chairs, 6 tables. Chỗ rộng có thể thêm bàn và ghế. Xin Liên Lạc : Phát hoặc Jeannie (702) 292-8585

Tin liên quan