Cần Thợ Nails Biết Làm Bột Ctn Kinh Nghiệm Lâu Năm

Area: Bakersfield, California / Phone:(661) 264-6760 / Zipcode: 93314
Princess Nails and Spa 4 CAN THO NAILS GẤP. Tiệm vùng Bakersfield CA - nail khách Mỹ trắng, tip cao, income cao từ $800 - $1000/tuần, không khí làm việc vui vẽ và thoải mái không giành giựt. Tiệm Đang cần gấp thợ bột và chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương hoặc ăn chia nếu muốn. có chổ ở cho thợ ở xa.

Tin liên quan