Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Vùng Kendall FL

Area: Kendall, Florida / Phone:(954) 210-2430 / Zipcode: 33176

Cần Thợ Nails In Kendall, FL

 
Cần thợ nails. Tiệm nail ở Miami, FL cần thợ biết làm bột, chân tay nước, everything, thợ nam/ nữ đều được. Tiệm ở khu public, khách trắng, tip cao. Tiệm làm không khí gia đình vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: 954-210-2430 (cell) hoặc 305-279-9769 (w). Thank you!
 
Cần Thợ Nails Biết Làm Đủ Thứ Vùng Miami FL
Cần thợ biết làm bột chân tay nước everything, thợ nam/ nữ đều được
 
Pinkies Nail & Spa 
Kendall, FL 33176

Tin liên quan