Cần Thợ Nails Biết Làm Tcn Hoặc Bột

Area: Cary, North Carolina / Phone:(919) 272-1842 / Zipcode: 27513
Soho Nails Spa. Cần Thợ Nail nam/nữ biết làm chân tay nuớc hay làm bột. Tiệm khu sang, tip cao, không gian làm việc vui vẻ dễ chịu. Lương ăn chia hay bao lương (theo thoả thuận). có chổ ở cho thợ ở xa. Nếu thật lòng xin vui lòng liên lạc (919) 272-1842 Vu (919) 412-6533 Kim http://www.sohospacary.com Sohospacary@gmail.com

Tin liên quan