Cần Thợ Nails Biết Làm TCN, Lương Ăn Chia In AL

Area: Prattville,Alabama / Phone:(714) 702-3746 / Zipcode: 36066
Tiệm Nails 4 You, cần thợ nails biết làm TCN, không có kinh nghiệm có thể traning thêm, có thể đổi bằng. Lương ăn chia, có chổ ở cho thợ ở xa, Mọi chi tiết xin liên lạc số 714-702-3746 hoặc 334-456-5255.

Tin liên quan