Cần Thợ Nails Bột Tay Chân Nước Bao Lương Or Ăn Chia In Fort Worth

Area: Fort Worth, Texas / Phone:(682) 558-3071 /
Cần Nhiều thợ nails cho 2 tiệm ở Fort Worth, Bedford, cách Arlington 20 phút, khu mỹ trắng. Cần thợ bột, tay chân nước, thợ full time or part time. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng như gia đình. Vui lòng liên lạc 682-558-3071 để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan