Cần Thợ Nails Có Bằng In Niles OH

Area: Niles, Ohio / Phone:(330) 502-6110 / Zipcode: 44446

B B Nails Niles at 5580 Youngstown Warren Rd, Niles, OH 44446. Cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước hoặc thợ everything càng tốt. ( thợ phải có bằng Ohio ). Lương $1200 trở lên trên tuần hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm khu shopping center, gần Mall. Đối diện là đường lớn, gần Bank, ATM, cửa hàng điện thoại, và rất nhiều nhà hàng xung quanh. Tiệm khu Mỹ trắng, khách lịch sự, giá nail cao, tip cao. Open 1B B Nails Niles | 5580 Youngstown Warren Rd, Niles, OH 44446 0h AM - 19h PM. Chỗ làm vui vẻ thoải mái như gia đình. Thật lòng quan tâm xin liên lạc cell 330-502-6110 hoặc work 330-349-4981. Thank you!

Tin liên quan