Cần Thợ Nails Có Bằng SC

Area: Bluffton, South Carolina / Phone:(404) 797-7790 /

Cần Thợ Income Từ $ 4000 Đến $ 5000


 
Cần thợ Nails Nữ làm Chân Tay Nước Biết bột càng tốt, Tiệm good tip, good income, khu mỹ trắng. Income từ $ 4000 đến $ 5000/ tháng tùy theo khả năng & Kinh nghiệm. Chủ nhật nghỉ, chỗ làm vui vẻ, cần thợ có bằng SouthCarolina
 
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : 404-797-7790 

Tin liên quan