Cần Thợ Nails Có kinh Nghiệm Bao Lương Tip Hậu In Mason City, Iowa

Area: Mason City, Iowa / Phone:(240) 515-5376 / Zipcode: 50401
Tiệm Nails rất đông khách, ổn định, 100% Mỹ Trắng. Đã hoạt động trên 10 năm, ngay khu shoping mall chính thành phố Mason City. Lương cao ổn định từ $1200 đến $2,000/tuần. Tiếp hậu, làm việc vui vẻ, cần thợ tay chân nước và bột có kinh nghiệm, có chổ ở cho độc thân và vợ chồng. Liên lạc: Lê - 240-515-5376.

Tin liên quan