Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Có Trách Nhiệm Lương Cao Tip Hậu In Florida

Area: Tamarac, Florida / Phone:(954) 907-6683 /
Tiệm nail ở 8213 NW 88th Ave Tamarac, FL 33321, tiệm trong khu publix đông đúc. Cần thợ nail, thợ biết làm chân tay nước, biết wax càng tốt. Tiệm khu mỹ trắng , khách đông, tip nhiều. Sẽ bao lương tùy theo khả năng, không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Cần thợ yêu nghề và có trách nhiệm trong công việc.  Anh chị nào muốn có nơi làm việc ổn định, muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc số phone: 954-907-6683. 

 

Tin liên quan